Ninnie Forsgren

Ninnie Forsgren är sedan våren 2018 bosatt på Raus i Helsingborg. Keramisk utbildning vid Konstfackskolan i Stockholm samt praktik vid utländska och svenska verkstäder, bl a Rörstrand.

Har verkat som formgivare för W.Goebel Hummelwerk i fem år.

Arbetar i drejat och skulpterat stengods i fria former, även kombinerat med temperamålat träsnideri.

Sedan 1963 deltagit i många samlingsutställningar och haft en rad separatutställningar i Sverige och utomlands. Offentliga arbeten: banker, servicehus och institutioner runt om i Sverige.

Inköpt av kommuner, landsting och av Statens konstråd.

 
Samtliga texter © 2010 - Upphovsrättsligt skyddat bildmaterial - Bildkonst Upphovsrätt i Sverige